Blusmonitor trailers

De InnoVfoam mobiele monitortrailers zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen om zo bij verschillende blustoepassingen inzetbaar te kunnen zijn.

De InnoVfoam mobiele trailers hebben een solide constructie welke in alle omstandigheden stabiel is. Dankzij een geïntegreerd schuimbijmengsysteem, kunnen de monitor trailers zowel met water als met schuimvormend middel operationeel zijn.

Afhankelijk van de monitorcapaciteit, kan de InnoVfoam monitor uitgevoerd worden met een geïntegreerde schuimconcentraattank. Bij hogere flows kan een externe schuimtoevoer worden aangesloten, zoals een IBC. Groter uitgevoerde monitortrailers zijn voorzien van een turbine inline menger, bestaande uit een water turbine welke aangedreven wordt door een schuimconcentraatpomp. Ongeacht verandering in druk of flow geeft het apparaat steeds een constante bijmengratio van 1% of 3% binnen de flow range.

Elke type monitor trailer is voorzien van voldoende storz koppelingen voor de toevoer van bluswater via een hydrant systeem.