Hi-Ex Lichtschuimgenerator (outside air)

Voor het blussen van een brand in een gesloten (opslag) ruimte wordt Hi-Ex Lichtschuim als blusmiddel toegepast. Hi-Ex Lichtschuim zorgt voor een effectieve blussing met een zeer gering waterverbruik. Door het vullen van de ruimte met blusschuim met een expansie van ca. 800, wordt de vrije lucht die nodig is voor het in stand houden van het vuur, vervangen door lucht die opgesloten is in vele schuimbellen. De brand wordt hierdoor effectief verstikt, een isolerende schuimlaag zorgt voor het beperken van hittestraling, de vorming van een brandbaar mengsel van brandbare dampen en lucht wordt verstoord.

Innovatieve Hi-Ex oplossing

InnoVfoam heeft een “plug- and play” Lichtschuimgenerator volgens het “outside air” principe ontwikkeld. De generator is uitgerust met een luchtventilator waardoor externe energievoorziening niet nodig is. 

Voordelen van de Hi-Ex Lichtschuimgenerator

  • Toepassing van een outside air Hi-Ex lichtschuimsysteem biedt als voordeel ten opzichte van het “Inside Air” principe, dat er nauwelijks beperkingen zijn voor het te blussen brandrisico, daar rookgassen geen invloed hebben op de vorming van het blusschuim.
  • Toepassing van een Hi-Ex lichtschuimgenerator met een luchtventilator, garandeert dat ook bij een sterke thermiek in de ruimte of een krachtige wind buiten de ruimte, er altijd nog een voldoende luchtbeweging tot stand komt om voldoende Hi-Ex lichtschuim te vormen.


Keuren

De InnoVfoam Hi-Ex Lichtschuimgenerator is ontwikkeld en beproefd conform EN-13565, EN-1568-2 en CE markering. De generator is tevens ontwikkeld volgens NFPA 11 voorschriften. 

Download hier de brochure van de Hi-Ex Lichtschuimgenerator.