InnoVfoam digitaliseert rapportagesysteem

woensdag 05 april 2017

Wij zijn trots te kunnen mededelen dat InnoVfoam met ingang van 1 maart 2017 werkt met een digitaal rapportagesysteem. Door middel van maat geschreven software maakt InnoVfoam een grote stap voorwaarts als het gaat om het efficiënt verwerken van de test-, inspectie- en onderhoudsrapportages. Met deze ontwikkeling is InnoVfoam tevens in staat te voldoen aan de strenge eisen die verband houden met het optreden als CCV gecertificeerd onderhoudsbedrijf Vaste BrandBlussystemen (VBB)met schuim.
Met inzet van dit nieuwe systeem kan de klant de rapportages binnen 24 uur al in bezit hebben.

Implementatie nieuw softwaresysteem

Met de wens het onderhoudssysteem te professionaliseren zijn onze collega’s Nick Jonker en Stefan Koekebakker op zoek gegaan naar software die aan onze eisen en wensen voldoet. Vanaf 2016 is er gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van het nieuwe systeem. Om de te onderhouden schuimblussystemen tot op componentniveau sluitend in de onderhoudssoftware te integreren, is Stefan Koekebakker reeds geruime tijd onderweg voor een totale inventarisatie, zodat er geen zaken ontbreken. Indien u een blussysteem van InnoVfoam heeft of waaraan InnoVfoam als onderaannemer onderhoud uitvoert, kunt u binnenkort een bezoek van Stefan verwachten.

Werking van het systeem

Al onze service monteurs werken met een Ipad waarmee checklijsten exact ingevuld worden op check-, test- en onderhoudspunten per specifiek onderdeel van het betreffende schuimblussysteem. Eventuele gebreken of aandachtspunten aan de installatie worden direct genoteerd, gefotografeerd en in de rapportage opgenomen.

Na de door de InnoVfoam monteur uitgevoerde werkzaamheden kan de (eind)klant direct een handtekening op de Ipad zetten. De rapportages worden, na het maken van verbinding met de server, ge-upload, waarna ze binnen 24 uur aan de klant verzonden kunnen worden. Eventuele nazorg kan direct in proces gezet worden.

Onderhoudssticker

Om gedurende het jaar kenbaar te maken dat InnoVfoam daadwerkelijk het onderhoud heeft uitgevoerd per systeemonderdeel, wordt er tevens met ingang van 2017 gebruik gemaakt van een speciale onderhoudssticker die op het betreffende onderdeel geplakt wordt. Houd daarom de getoonde sticker goed in de gaten.

Voordelen

Wij hebben de voordelen van het nieuwe systeem nog even voor u op een rijtje gezet:

  • De klant kan binnen 24-uur de rapportage ontvangen.
  • De rapportage zal aangeleverd worden in een overzichtelijk PDF document.
  • De klant zal efficiënter het papierwerk kunnen afronden.
  • Alle te onderhouden componenten zijn bij InnoVfoam bekend en d.m.v. de nieuwe onderhoudssticker is duidelijk te zien wanneer dit component voor het laatst door InnoVfoam is gecontroleerd en onderhouden.
  • Het 1- en 3 jaarlijks testen conform technisch bulletin 64 kan nauwkeurig nagevolgd worden.
  • Historische gegevens en testresultaten van systemen zijn altijd beschikbaar.
  • Analyseresultaten van schuimconcentraten zijn altijd up-to-date beschikbaar.
  • InnoVfoam kan sneller nazorg verlenen bij geconstateerde gebreken.
  • Het onderhoudsproces is sluitend, alle onderdelen krijgen aandacht, waarmee de betrouwbaarheid van het blussysteem gewaarborgd wordt.
  • InnoVfoam heeft de basis gelegd om als gecertificeerd onderhoudsbedrijf productcertificaten te kunnen gaan afgeven.


Mocht u meer informatie wensen over het nieuwe software systeem kunt u contact opnemen met Nick Jonker via +31 88 9112 112 of via nick.jonker@innovfoam.com