Geslaagde opleveringstesten in bijzijn van brandweer en overheid

vrijdag 26 april 2013

Recentelijk heeft InnoVfoam BV een volledig brandbeveiligingssysteem opgeleverd bij HGM Energy GmbH in Bremen, Duitsland. Het geleverde systeem verzorgt en beschermt het volledige tankpark.

Het brandbeveiligingssysteem is opgedeeld in drie verschillende schuimbluscomponenten en kan onderverdeeld worden in de volgende zaken:

  • Schuimbijmengsysteem met VdS goedgekeurde componenten zoals een Albany schuimconcentraatpomp met electromotor, Matre Maskin schuimproportioners en schuimconcentraat opslagtank. Dit systeem verzorgt de schuimvoorziening van de tankopslag en transportsystemen van aardolieproducten.
  • 3 electrische bediende brandblusmonitoren met draadloze bediening, geplaatst op torens met een hoogte van 10 meter. Per monitor werd een schuimbijmengsysteem en een Inbalafsluiter met drukregeling meegeleverd. De monitoren dienen ter beveiliging van de 2 scheepspieren en de tankopslag.
  • 1 Mobiele blustrailer met een handbediende blusmonitor met een capaciteit van 6.000 dm3/min. In de trailer is een schuimbijmengsysteem met een turbine aangedreven schuimpomp geintegreerd (Matre TU-4). Met deze compacte menger kan, zonder problemen door drukstoten of vervuiling, schuimconcentraat aan de monitor worden bijgemengd. De mobiele unit kan gebruikt worden om een tankbrand te bestrijden.


In week 16, 2013, vond de oplevering plaats waarbij uitgebreide testen zijn uitgevoerd in bijzijn van de plaatselijke brandweer en overheid. Onderstaand een aantal foto’s en een video van de geslaagde opleveringstesten!