InnovDos: eenvoud in betrouwbare bijmenging

dinsdag 05 april 2016

Onlangs hebben technici van InnoVfoam een InnovDos schuim-bijmengbysteem opgeleverd bij een olie raffinaderij in zuidoost Europa.

Het systeem wordt ingezet voor de beveiliging van twee pomp-opstellingen van de raffinaderij. De oplevering bestond uit het testen van het systeem met schuim voor de twee deluge secties. Bijgaande foto toont de eenvoud van het systeem welke werkt met de waterdruk  van het bluswatersysteem.

Grote voordelen voor de klant door toepassing van het InnovDos systeem:

  • Geen onderhoud elke twee weken maar slechts om de drie maanden.
  • Het systeem is te testen met water als bijmengmedium.
  • Geen kans op blokkade van de turbine door vuil in het bluswatersysteem.
  • Geen lawaai en vibratie door de water aangedreven schuimpomp.
  • Accurate schuimbijmenging met laag drukverlies bij lage systeemdruk.
  • Schuimbijmenging kan aan en uitgeschakeld worden door middel van de vlotter schakelaar in de schuimconcentraattank.
  • Geen gecompliceerd leidingwerkopstelling doordat de menger apart geïnstalleerd wordt van de water aangedreven schuimpomp.


De oplevering heeft de grote voordelen van het systeem opnieuw bewezen!