InnoVfoam ISO gecertificeerd!

dinsdag 24 juni 2014

InnoVfoam is door TüV Nederland NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd! De ISO-norm is een erkende kwaliteitsnorm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem en het beleid van een organisatie.

Kwaliteit en meetbaarheid zijn belangrijke factoren voor goede bedrijfsvoering. Om die reden zijn we gestart met het proces om te komen tot een ISO 9001 certificaat. 

Het ISO 9001 certificaat bepaalt dat bedrijfsprocessen beschreven moeten worden en dat er gewerkt wordt volgens dat wat beschreven is. Tevens is het een managementinstrument. Omdat het volledige inzicht biedt in de bedrijfsprocessen, zijn ook mogelijkheden tot procesmatige kwaliteitsverbeteringen inzichtelijk.

Uiteraard is het werken aan een goede bedrijfsvoering niet afgerond met het behalen van het certificaat. Nu de schone taak om het certificaat te behouden en de bedrijfsprocessen nog verder te optimaliseren.

Naast de ISO 9001 certificering is InnoVfoam in 2013 reeds gecertificeerd voor VCA*.