InnoVfoam ontwikkelt super schuimgenerator!

maandag 01 september 2014

De R&D afdeling van InnoVfoam heeft onder leiding van manager Randy Mantoua een kompleet nieuwe lichtschuimgenerator ontwikkeld. Behoefte uit de markt naar een generator met een betere opbrengst en een gunstiger prijsvorming t.o.v. de huidige, amerikaanse, units deden InnoVfoam besluiten tot het ontwikkelen van een generator met geintegreerde, pneumatisch openende, afsluitkap aan de luchtinlaat in combinatie met ontluchtingsluiken. De generator is ontwikkeld conform de EN 13565-1 norm, spectaculaire grootschalige testen zijn door Efectis (v/h TNO) als zodanig afgenomen.

De HiEx-600 biedt lichtschuim met een verschuimingsvoud van 800, gebruik makend van HiEx foam conform EN1568-2 van het fabrikaat Solberg.

De lichtschuimgenerator is zodanig ontworpen, dat een uiterst eenvoudige montage in vierkante daksparingen met opstanden mogelijk is. Hiemee wordt een enorm montage voordeel behaald t.o.v. de eerder genoemde generatoren. De geintegreerde afsluitkappen maken bovendien een extra investering in deze voorziening overbodig.

InnoVfoam BV heeft de eerste opdracht voor een serie generatoren reeds ontvangen en verwacht dat er vele zullen volgen.