Oplevering bladdertanksysteem Univar

maandag 29 juni 2015

Bij tankopslagbedrijf Univar te Zwijndrecht is afgelopen maand een nieuw bijmengsysteem opgeleverd door de technici van InnoVfoam. Dit maal betrof het de beveiliging van een drietal opslagtanks gevuld met Azijnzuur, incl. tank put waarin de tanks zijn gepositioneerd.

InnoVfoam realiseerde de bijmenging door middel van een bladdertank systeem. Dit extreem betrouwbare systeem i.c.m. met een Matre proportioner zorgt bij verschillende flow’s (ook in het lage bereik) voor een correcte bijmenging van 3%.

Om de mix van water en schuim op een juiste wijze op de vloeistof in de tank te krijgen maakt InnoVfoam gebruik van de zogenaamde ITFG generator. Deze generator is uitgerust met een testzijde, waardoor tijdens de oplevering een real life situatie gecreëerd kan worden. Hiernaast een foto van het geëxpandeerde schuim tijdens de oplevering. Hierin is de ITFG al volledig geïnstalleerd op de juiste positie, maar zorgt de testaansluiting ervoor dat het schuim zich niet in de tank bevindt, maar juist naar buiten wordt afgevoerd.

Om tevens de tankput te beveiligen bij een calamiteit heeft InnoVfoam gekozen voor acht Medium Expansion Foam Branchpipes. Deze branchpipes hebben het vermogen om in een zeer kort tijdsbestek de put volledig vol te kunnen schuimen. Voor de activering van de systemen werd door InnoVfoam een lijndetectie systeem van Protectowire geleverd. Deze lijndetector is uitstekend geschikt voor een betrouwbare branddetectie in buiten omstandigheden in de petrochemische sector.

Mocht u meer informatie wensen van de geleverde systemen verwijzen wij u graag door naar de contactgegevens hier op de website.