Succesvolle testen fluorvrij blusschuim: RE-HEALING™ RF3

maandag 03 februari 2014

De afgelopen jaren hebben zich allerlei ontwikkelingen voorgedaan binnen Europa op het gebied van wet- en regelgeving omtrent fluorhoudende schuimvormende middelen. Met het verbod door de Europese Unie nog PFOS houdende blusschuimen na 26 juni 2011 te gebruiken kwam er echter geen rust op het blusschuim front. Steeds meer milieuorganisaties vragen zich af of de nieuwe fluorchemicalien wel zo onschadelijk zijn voor mens en dier.

Verschillende Europese overheden hebben reeds aanbevelingen gegeven aangaande gebruik van schuimblusconcentraten. Deze aanbevelingen luiden:

  1. Indien er gelijkwaardige fluorvrije vervangers zijn m.b.t. fluorhoudende schuimblusconcentraten dan worden die aanbevolen.
  2. Wanneer dit niet het geval is dan moet men het bluswater opvangen.
  3. Gebruik voor training van fluorhoudende blusschuimen wordt ten zeerste afgeraden.

Aanleiding hiertoe is de constatering dat fluorchemicaliën steeds nadrukkelijker teruggevonden worden in bodem en oppervlaktewater, met verstrekkende gevolgen voor o.a. een veilige drinkwatervoorziening.  

Bij het blussen van de grote brand bij Chemie-Pack Moerdijk in januari 2011 is 33 miljoen liter bluswater vermengd met fluorhoudende schuimconcentraten gebruikt. Een deel hiervan is in het oppervlaktewater terecht gekomen, water dat ook gebruikt wordt voor onze drinkwatervoorziening. Om Organohalogenen (waaronder fluortensiden,  fluortelomeren en fluorpolymeren) uit het water te zuiveren moeten de waterzuiveringsbedrijven veel geld investeren in adequate filtersystemen. Zowel Rijkswaterstaat als  milieuorganisaties onderschrijven dat fluorchemicalien Persistent en Bioaccumulatief zijn en slechts zeer langzaam afbreken in het milieu en worden opgenomen door mens en dier.

Rijkswaterstaat is inmiddels aan het onderzoeken welke milieuvriendelijke alternatieven er op de markt beschikbaar zijn. Het is daarom niet uitgesloten dat voor de huidige fluorhoudende concentraten (AFFF, AFFF/ARC, FFFP) in de (nabije) toekomst restricties van kracht zullen gaan.

Er wordt steeds meer druk gelegd op de producenten van blusschuimen om hoogwaardige fluorvrije schuimen te ontwikkelen. Zo brengt Solberg Scandinavian, een van de toonaangevende blusschuimproducenten in de wereld, reeds vanaf 2004 volledig fluor-vrije schuimvormende middelen op de markt. Deze zijn bekend geworden onder de naam Re-Healing Foam. Solberg is er momenteel in geslaagd in ca. 70% van de gevallen waar schuimvormendmiddel ingezet wordt fluorvrije concentraten aan te bieden met uitstekende bluseigenschappen. InnoVfoam BV brengt deze producten, waarvan de belangrijkste UL listing, EN 1568 goedkeur, ICAO approval of Lastfire acceptatie hebben, op de markt in Nederland.

De Re-Healing Foams kunnen als 100% vervanger beschouwd worden van de gangbare fluorhoudende schuimconcentraten en bieden daarmee een belangrijk perspectief.

Als ondersteuning van deze conclusie wordt verwezen naar de bijgaande testrapportage "Sweet Smell of Success". De test is gehouden in Texas, Beaumont, op het Beaumont  TX Hulpdiensten Training complex. Voor de proef heeft Solberg een testcase scenario opgezet waarbij gebruik wordt gemaakt van een verticale opslagtank tank met een doorsnee van 42 foot (12,8 meter). 

Tekst: Marcel Biervliet