Uitbreiding tankpark met 3 monitortorens en 6 blusmonitoren

vrijdag 01 februari 2019

In 2010 heeft InnoVfoam voor een nieuw gebouwd tankpark de kademuren en bijbehorende vingerpieren beveiligd. In verband met de wens tot capaciteitsuitbreiding is er dit jaar een extra kademuur in gebruik genomen, waardoor er twee extra plekken voor scheepsverlading zijn ontstaan. Daarnaast is de reeds bestaande vingerpier met 300 meter verlengd.

InnoVfoam heeft ter beveiliging van beide scheepsverladingen en de extra pier drie monitortorens en zes blusmonitoren geleverd. De plekken voor scheepsverladingen zijn elk voorzien van een 11 meter hoge (fixed) monitortoren met een blusmonitor erop en een losse monitor naast de laadarm. De blusmonitoren hebben een vermogen van 3.000 liter per minuut. Voor de pier is gekozen voor dezelfde monitortoren, waarbij de blusmonitor een capaciteit van 4.000 liter per minuut heeft.

De installatie van de monitortorens en blusmonitoren on site is in samenwerking met SPIE gerealiseerd. De eerder geïnstalleerde besturingskasten van het systeem zijn in opdracht van Verwater door het E-team van InnoVfoam voorzien van een upgrade, zodat er geen extra besturingskasten nodig zijn. Inmiddels is het project volledig afgerond en wordt de jarenlange samenwerking met de klant weer naar tevredenheid voortgezet.