Verscherpte inspectie-eisen onderhoud blusinstallaties

maandag 06 mei 2013

Graag brengen wij u op de hoogte van de verscherpte eisen met betrekking tot onderhoud dat wordt uitgevoerd conform NFPA 25. Op basis van dit voorschrift worden onderhoudsinspecties uitgevoerd door inspectie instellingen. De aangescherpte eisen resulteren in de onderstaande extra werkzaamheden. Het betreft werkzaamheden buiten het reguliere jaarlijks onderhoud.

Maandelijks
Solenoides en draaicilinders moeten maandelijks worden geactiveerd of worden aangestuurd doormiddel van de sprinklermeldcentrale.

Jaarlijks
Terugslagkleppen (toegepast bij Bladdertanks) nakijken.
Terugslagkleppen (toegepast bij zelf aan zuigende mengers nakijken.
Draaicilinders/actuators van de gestuurde afsluiters controleren.
Solenoids schoonmaken.
Bijmengpercentage controleren van schuimmengers.
Schuimpompen controleren op capaciteit en druk ( met als referentie de gegevens van de oplevering).
Bijmengtest en/of water referentie test uitvoeren.
Het schuimconcentraat dient op kwaliteit geanalyseerd te worden (EN-1568).

3-Jaarlijks
Terugslagkleppen (toegepast bij Bladdertanks) voorzien van nieuwe afdichtingen/ rubbers.
Draaicilinders/actuators van de gestuurde afsluiters openen en voorzien van nieuwe afdichtingen.
Alle rubber afdichtingen van gestuurde afsluiters vervangen, dit geldt ook voor de drukregelaars. 
Bij lichtschuim installaties, leidinginspectie en controle op vervuiling van nozzles. 

5-Jaarlijks
Schuimmengers dienen onderhouden te worden conform de instructies van de fabrikant.
Voor de balanced pressure proportioner dient de balancing head grondig gereinigd te worden. Uitbouwen van het apparaat is hierbij noodzakelijk.

10-Jaarlijks
Schuimconcentraattank dient te worden gedraint en gespoeld.
Schuimconcentraattank en zuig-/persleidingen in de tank controleren op roestvorming en bezinksel.
Schuimconcentraattank dient aan een hydraustatische test te worden onderworpen.

Wat te doen na een blussing
Als de installatie wordt geactiveerd is het belangrijk dat de volgende stappen worden genomen:
Bij een droog systeem zal er een mix van water en schuimconcentraat in de leiding terecht komen. Bij niet goed en langdurige spoelen kan dit dramatische gevolgen hebben waarbij het uiteindelijk zo ver kan komen dat de installatie niet meer naar behoren functioneert. De getoonde foto’s laten zien wat er met het leidingwerk gebeurt als er niet voldoende wordt gespoeld. Tevens zal de inhoud van de bladdertank of drukloze tank niet meer voldoende zijn volgens de systeem eisen.
Het spoelwater moet gemeten worden op aanwezigheid van schuimconcentraat. 
De schuimconcentraat opslag moet worden bijgevuld tot de vereiste inhoud. 
De servicedienst van InnoVfoam is 24 uur per dag bereikbaar om u ook in geval van calamiteit deskundig bij te kunnen staan voor het meten van de huidige inhoud van schuimconcentraat opslag.

Bijgaande foto's tonen de reactie welke kan ontstaan als gevolg van gegalvaniseerd leidingwerk dat niet goed gespoeld wordt.