Video opleveringstesten beveiliging tankpark in Bremen

dinsdag 21 mei 2013

In week 16 vond de oplevering plaats van het project tankbeveilging in Bremen, Duitsland. Er zijn uitgebreide testen zijn uitgevoerd in bijzijn van de plaatselijke brandweer en overheid. Onderstaand een video van de geslaagde opleveringstesten!