Weet wat voor schuimmiddel er in uw tank zit!

vrijdag 02 november 2012

Regelmatig krijgen wij in ons onderzoekslaboratorium schuimmonsters toegestuurd voor een kwaliteitsanalyse volgens de NEN-EN 1568. 

Wij constateren dat er regelmatig monsters worden aangeboden die een mix zijn van verschillende schuimconcentraten. Blijkbaar is er door de klant historisch gezien niet goed bijgehouden welk schuimvormend middel zich in de tank bevind en is er bijgevuld met een ander schuimconcentraat. Dit kan leiden tot verslechtering of zelfs afbreuk van het middel. 

Om verschillen van schuimconcentraat te tonen ziet u op de foto hiernaast links een AR/ATC concentraat (alcoholbestendig) en rechts een  AFFF concentraat (niet alcoholbestendig). In het geval van menging van verschillende soorten schuimconcentraat kan er een reactie plaatsvinden, met als gevolg geen of slechte blussing of mogelijk verstopping van het bijmengsysteem. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een schuimtank waarin een AFFF concentraat schuim zat wordt bijgevuld met een alcohol bestendig concentraat (AFFF-AR, AFFF-ATC). Zie bijgaande foto voor het resultaat van de reactie van de menging van deze verschillende schuimsoorten.

Kortom, wij kunnen u ten sterkste adviseren goed bij te houden welk schuimvormendmiddel er in uw tank zit om dergelijke problemen te voorkomen! Vooral nu er steeds meer fluor vrije concentraten op de markt zijn is het belangrijk dat deze niet worden gemengd met fluorhoudende  concentraten. Dit geldt tevens voor de LV (low viscositeit) concentraten, deze lijken op een AFFF concentraat ten aanzien van de viscositeit maar zijn een alcohol bestendig concentraat.

Indien u een schuimvormend middel naar ons lab opstuurt om te laten testen volgens de NEN-EN 1568  is het van wezenlijk belang dat er juist aan ons gemeld wordt om wat voor type schuimconcentraat het gaat en wat het bijmengpercentage is. Bij voorkeur ontvangen wij ook het productdatasheet van het concentraat. 

De dossiervorming van ons lab omvat gegevens van vele schuimbijmengsystemen bij vele klanten, dus ook als er onduidelijkheid is over het type schuimconcentraat in een systeem, zijn wij vaak in staat daarin duidelijkheid te bieden. 

Mocht het systeemonderhoud worden uitgevoerd door de service afdeling van InnoVfoam zult u na elke navulling van uw tank een vulrapport ontvangen met de volgende gegevens: datum van de vulling, type tank, type bijgevulde concentraat, leverancier van het concentraat, productie nummer en productie datum nieuwe inhoud van de tank. Tevens worden deze gegevens intern opgeslagen zodat bij een bijvulling altijd het juiste concentraat word geleverd.

Voor meer vragen over schuimconcentraatanalyses kunt u contact opnemen met onze service afdeling via 088-9112 112.