Zeer compact InnovDos systeem

donderdag 06 december 2012

Donderdag 29 November 2012 voerde InnoVfoam in het eigen bedrijfsgebouw te Oudkarspel een succesvolle FAT (Factory Acceptance Test) uit.  

Op de onderstaande afbeelding is een zeer compacte samenbouw van het InnovDos systeem te zien. Door de compacte samenbouw heeft het InnovDos systeem relatief weinig oppervlakte ruimte nodig. Het bijmengsysteem in opdracht van Aqua+, zal binnen enkele weken in gebruik worden genomen in het sprinklernet van MSD Oss gebouw SA in Oss.

MSD Oss zal kennis maken met een betrouwbaar systeem met een groot werkingsgebied. Doordat de aandrijfpomp niet in de hoofdstroom is geplaatst, is er geen blokkeringsgevaar mogelijk. Dit verklaart gelijktijdig de eerder genoemde betrouwbaarheid. Het gehele systeem behoeft weinig onderhoudt en is op een eenvoudige manier te testen met water.

Wenst u mee informatie over het InnovDos bijmengsysteem verwijzen wij u naar het onderdeel producten op onze site. Direct contact met InnoVfoam is uiteraard ook mogelijk. Zie hiervoor de contact gegevens.