Zekerheid door VdS-certificaat op lichtschuimsysteem!

vrijdag 23 november 2018

Recentelijk heeft VdS Schadenverhütung GmbH het certificaat verleend op InnoVfoam’s lichtschuimsysteem (Hi-Ex 600). Hiermee is een belangrijke stap gezet naar het verhogen van de betrouwbaarheid van lichtschuimsystemen. 

Een zwaar testprogramma en een gedegen onderzoek naar de toepassingsgrenzen van lichtschuim verbeteren de brandveiligheid met toepassing van VdS-gekeurde apparatuur sterk. Met het VdS-gecertificeerde lichtschuimsysteem zijn logistieke bedrijven met opslag van brandbare vloeistoffen of spuitbussen enorm gebaat: de flexibiliteit in opslagvorm en -wijze kunnen sterk worden verbeterd. Met name door toepassing van het outside air principe, wordt voorkomen dat er onzekerheid bestaat over het effectief vullen van een ruimte: ongecontroleerde schuimafbraak door een cocktail van opgesloten verbrandingsgassen is niet aan de orde.

InnoVfoam presenteert tijdens de VdS BrandschutzTage op 4 en 5 december in Keulen (D) het VdS-gecertificeerde lichtschuimsysteem en beantwoordt graag al uw vragen. Meer informatie over het lichtschuimsysteem kunt u via deze link vinden.