Magazijnbeveiliging

Voor opslagruimtes voor gevaarlijke stoffen geldt dat een snelle, effectieve brandblussing met gering watergebruik essentieel is. Voor het beveiligen van opslagruimten wordt daarom gekozen voor een lichtschuimsysteem. InnoVfoam levert hiervoor componenten en technologieën.

Door het vullen van de ruimte met blusschuim met een expansie van ca. 750 wordt de vrije lucht, die nodig is voor het in stand houden van vuur, vervangen door lucht die opgesloten is in vele schuimbellen. De brand wordt hierdoor effectief verstikt, een isolerende schuimlaag zorgt voor het beperken van hittestraling, de vorming van een brandbaar mengsel van brandbare dampen en lucht wordt verstoord.

Toepassingsgebieden lichtschuim
Een lichtschuimsysteem is geschikt voor magazijnen, recyclinggebouwen en vliegtuighangars. Bij gebruikt van een outside air lichtschuimsysteem wordt schone lucht van buiten de beveiligde ruimte voor de schuimproductie gebruikt. Het systeem is daarom bijna onbeperkt inzetbaar. De lucht van buiten de ruimte wordt geforceerd naar binnen geblazen. Dit is om de opstijgende lucht van de brand binnen het gebouw en een krachtige wind over het gebouw te overwinnen. De lucht wordt vermengd met een water/schuimconcentraatmengsel en vormt zo het ruimtevullende lichtschuim.

Voordelen van een lichtschuimsysteem
Het gebruik van een outside air lichtschuimsysteem heeft een aantal belangrijke voordelen.

  • Koude lucht van buiten de ruimte onderdrukt de uitdamping uit weglekkende vloeistof.
  • Er is minder kans op nevenschade door de afwezigheid van opgesloten verbrandingsgassen in het schuim.
  • De vorming van schuim met verse lucht verzekert een efficiënte opbouw van schuim zonder onvoorspelbare schuimafbraak.
  • Hete verbrandingsgassen worden effectief verdreven uit het gebouw, het gevaar van branduitbreiding wordt hiermee weggenomen .
  • Gebruik van een outside air lichtschuimgenerator met luchtventilator garandeert voldoende luchtbeweging om goed lichtschuim te vormen, ook bij sterke thermiek in de ruimte of een krachtige wind buiten de ruimte.
  • Lichtschuim met outside air is geschikt voor het plussen van polaire (watermengbare) vloeistoffen.

Het outside air lichtschuimsysteem van InnoVfoam is ontwikkeld, getest en gekeurd door/volgens EN-13565, EN-1568-2, CE en NFPA. Daarnaast is het systeem het enige lichtschuimsysteem met een VdS-certificaat.

Download hieronder meer informatie over de technische specificaties en goedkeuringen.